Reference

Podjetje GM Jožef Marc s.p., ima za seboj bogato zgodovino. Nekaj del je strnjenih v spodnjih vrsticah:

 • sanacija potresa v Tolminu (leta 1976),
 • sanacija plazu Stože v Logu pod Mangartom (leta 2000),
 • sanacija plazu Slano blato v Lokavcu (leta 2000),
 • sanacija podora v Trenti (leta 1990),
 • rušenje hotela Krn v Bovcu,
 • izgradnja parkirišča na Sveti Gori,
 • izgradnja vodovoda Veliki dol na Krasu,
 • sanacija ceste Sveta Gora – Grgar,
 • številni izkopi za stanovanjske hiše (Kras, Goriška Brda, Vipavska dolina, …)
 • številni izkopi za kleti,
 • melioracija v Vipavski dolini,
 • več kot 40 letno sodelovanje s Kamnolomom Anhovo,
 • pomoč pri izgradnji hitre ceste Razdrto – Ajdovščina,
 • širitev ceste Ajdovščina – Planina pri Ajdovščini,
 • rušenje starejše zgradbe v centru Ajdovščine,
 • rušenje starega zdravstvenega doma v Renčah,
 • urejanje strug rek in hudournikov,
 • izgradnja vodovoda Lokve – Čepovan in Banjšice (Lokovec),
 • grajenje podpornega zidu in dovozne poti na Mirenski grad (samostan lazaristov, Miren),
 • širjenje ovinka v vasi Rodež, na glavni cesti Deskle – Kanal,
 • itd.